Hem |   Om hemsidan  
Verksamhet

Föreningen Gamla Askersund bildades i juni 1985. Det ursprungliga namnet var Föreningen Bevara Gamla Askersund. Namnbytet skedde 2008.

Mikael Mogren som hade ett stort intresse för lokalbygden var initiativtagare till föreningen. Mikael är numera (sedan 2016) biskop i Västerås.

Föreningens första ordförande var framlidna Vera Hammarlund.

Verksamheten bedrivs ofta i projektform, men också genom löpande dokumentation (fliken 'Husskyltar') och framställning av bl.a. filmer, bilder (fliken 'Bildarkiv') och häften med historik om hus och gårdar i staden.

Föreningen informerar sina medlemmar via e-post och via denna hemsida. Vidare anordnas 'offentliga' möten i samband med att något projekt finns färdigt att redovisas.

Vi vill också försöka agera 'remissinstans' genom att diskret framföra föreningens åsikter till myndigheter och beslutsfattare.

Ovan nämnda projekt och dokumentationer samt historikhäftena m.m. kan man läsa om under fliken 'Aktiviteter' på startsidan.


 
Syfte och målsättning  
Verksamhet  
Aktiviteter  
Askersunds
historia
 
Stadgar  
Styrelsen  
Arkiv (protokoll mm.)  
Husskyltar  
Bildarkiv  
Kontakt  
Länkar  
     
     
Gamla Askersund, tel. 070-510 45 17 Kontakta oss gärna på e-post tivelius.bengt@gmail.com Webbdesign NIK