Hem |   Om hemsidan  
Tillbaka>>
Aktiviteter i Föreningen Gamla Askersund


2019

Årsmötet avhandlades på Näckrosen torsd. 14 mars. Ca: 80 personer deltog. Inbjuden att informera om kommunens planer för byggnation på Norra Bergen, var vd för Askersundsbostäder Anders Gustavsson. Efter en gedigen presentation av dessa planer kom 'trubaduren' och underhållaren Torsten Loxbo och kåserade i ord och ton om sin kompis Allan Edvall.

Under året har vi färdigställt och nytryckt samt reviderat en rad 'foldrar', 'skrifter' och broschyrer. Det gäller våra tidigare, 'Alf Cederlind-skrifter', om gårdar o. hus. 2 st. 'Lucior genom tiderna', har blivit sammanslagna till ett häfte. Vidare arbetas det med två helt nya utgåvor, som handlar om Gamla Kyrkogården och Askersundsverkens historia.

Två nya 'husskyltar' såg dagens ljus i juni. En på 'Sundbladska Gården', Trädgårdsgatan 12 och 'Apotekshuset' (Fryxells) Sundsbrogat. 18. Här avnjöt ett 30-tal församlade åskådare en 'minibuffé' (snittar o. bubbel), i Jajjas trädgård, efter skyltceremonin.

Som avslutning på årets aktiviteter hölls en 'projektredovisning' av Kvarter för Kvarter, 31/10 i Stora Salongen på Sjöängen. Ca: 200 åhörare, fick höra 'vad som sig i kvarteret Torgparken, tilldragit haver', efter stadsbranden 1776..

 


2018 

Årsmötet hölls på Näckrosen torsdagen den 15 mars inför 42 närvarande medlemmar och avrundades med förtäring (smörgåstårta) och filmförevisning, av Linus (filmen om Bertil Boo).

Torsdagen den 1 februari presenterade vi första redovisningen av vårt stora projekt Kvarter för Kvarter. I Sjöängens stora salong. Glädjande nog inför 280 pers. Linus och Lars-Åke växlade bilder och text på ett uppskattat sätt och kvällen handlade om kvarteret Garvaren. En repris fick hållas senare (15/4) p.g.a. att otjänligt väder hindrat många åhörare att hinna fram i tid, vid första tillfället. Reprisen hölls i Sjöängens matsal och ca. 40 personer kom.

Föreningens födelsedag (13/6) firades med invigning av ytterligare 2 nya husskyltar. Den ena förlänades Villa Framnäs på St. Bergsg.4. Den andra monterade Bengt Tivélius på Drottning Louvisasskola på La: Bergsgatan 20 A. Detta arrangemang samordnades med Askersunds 375-årsfirande, så vi fick nöja oss med att läsa upp skylttexterna från Stora scenen i Torgparken.

Med de två senaste 'husskyltarna' är vi uppe i 22 st. Det finns en folder med samtliga hus och resp. skylt fotograferad och foldern tillhandahålles gratis på Turistbyrån och utdelas även på Minitåget, som trafikerar sträckan Hembygdsgården – Hamnen.

Arbetsgruppen Kvarter för Kvarter fortsätter enträget sitt arbete och siktar på en ny redovisning av sitt arbete till hösten 2019.2017

Föreningens födelsedag (13 juni) manifesterades 13 juni med invigning av ytterligare 4 husskyltar. Vi avslutade vid sista skylten, Stora Bergsgatan 32 där ägarinnan Gunbritt Edqvist och vi tillsammans ordnat en enklare mottagning på husets innergård med snittar från Sundsgården och alkoholfri skumpa. Mycket uppskattat, många deltagare.
De hus som fick skyltar i år är Hamnkontoret (Norströmsgatan 2), stubbes Hus {Storgatan 30), Tingshuset (Storgatan 35) och Askersunds Tidning (St. Bergsgatan 32).

Den 24 september genomförde vi tillsammans med Torsten Nilshamra ett föredrag i Visholmen med ämnet ”Askersunds mest prisbelönta man", Olof Haggren.

Arbetsgruppen för projektet "Kvarter för kvarter" fortsatt sitt arbete. Avsikten var att detta skulle presenteras för allmänheten hösten 2017, men senarelades till februari 2018.

Under slutet av året har vi haft flera kontakter med kommunen avseende ombyggnaden i hamnen varvid vi har bevakat att den gamla Hamnkranen får en placering som stämmer överens med dess funktion.

I mitten av december kontaktades vi av kommunen angående att den gamla Hamnkranen skulle flyttas i samband med bygge av nya hamnbodar. Den nya platsen skulle bli på sandplanen innanför träbryggan söder om stenkajen. Vi accepterade inte detta och efter flera diskussioner fick vi det ändrat till placering på stenkajen men flyttad till en plats mitt i det nya torg som bildas mellan de 6 nya hamnbodarna. Det blir mycket bra.2016 

Årsmötet 17/3 på Näckrosen. 40 personer närvarande. Leif 'Linus' Larsson visade en film om Askersund 1940–1960. Födelsedagsfirande (alltid i början på juni) med uppsättning av 4 nya husskyltar. En stor skara medlemmar och andra samlades vid Stationshuset där ceremonin började. Vidare avtäcktes skyltar på Sundstedtska gården, Lindborgska fastigheten och avslutningsvis hos Catharina Jacobsson på Sundsgatan 10. Där bjöds på alkoholfri 'skumpa' och goda 'snittar'.2015

Årsmötet på Näckrosen 9/4. 40 pers. där. Uno Sandqvist och 'Vibygubben' Ingvar Björk underhöll med visor och berättelser om 'Den Blyge' Levi Karlsson. Födelsedagsfirandet 13 juni var föreningens 30-årsjubiléum. 42 besökare gick med och avtäckte husskyltar på Norrys hus, Vennermarkska gården (systrarna Kriegholms 'kakbageri') samt på Sundsgården, där Rolf Dalheim bjöd på förtäring m.m. Tack!! I oktober visade Linus en repris, för ca. 100 besökare, på Folkets Hus. Filmen var 'Matställen, Caféer och bagerier' från hösten 2014.2014

Årsmötet på Näckrosen 17/3 samlade 30 personer som lyssnade på ett kåseri av f.d. kyrkoherden Bengt Eriksson. I februari visade Linus sin senaste 'Idyllien' film. (4). I slutet av mars var det sedan dags för en 'Idyllienvecka'. Då kördes samtliga (4) Idyllien-filmerna i rad, en varje dag! Födelsedagsfirandet 12/6 inleddes med uppsättningen av 3 st nya skyltar, och avslutades i trädgården på Lilla Caféet med kaffekalas. Nya skyltar pryder nu Hamnmagasinet, Carlstenska huset och Lundbergska (idag apotekshuset) huset. I november visar Linus sin film om 'Matställen Caféer och bagerier' inför 160 besökare på Folkets Hus.2013 

Årsmötet hölls i Näckrosen 21/3 inför 33 personer. Kåseri av Ove Danielsson och Alf Runesson tillsammans med kommunchefen Göran Mattsson. I februari visade Linus filmen Idyllien 3 och, på mångas begäran, en gång till i april. Födelsedagsaktiviteten på Folkets Hus bestod av bildvisning och berättelser om Askersundsverkens historia. Björn Fransén och Linus deltog. Vidare presenterade kommunarkitekt Tobias Jansson detaljplanen för 'Nya Askersundsverken'. Man planerar en friskvårdscentral med ett gym, samt nyetablering av en restaurang med bl.a. en bowlinghall. FH var fullspikat 190 personer.2012

Årsmötet på Näckrosen 29/3. Initiativtagaren till Föreningen 'Bevara gamla Askersund', Åmmebergssonen Mikael Mogren kåserade och visade bilder från äldre och nyare miljöer i stan. Han berättade också om bakgrunden till föreningens bildande. Andemeningen var att BGA skulle verka för bevarandet av de gamla miljöerna alt. dokumentera dem, som hotades. 'Bevarandet' visade sig vara svårt att leva upp till och föreningen kom senare fram till ett namnbyte. Vi heter numera 'Gamla Askersund'. Mikael Mogren är i skrivande stund vald till biskop i Västerås stift. Nya husskyltar vid firandet av födelsedagen, 13/6, Garvaregården, Borgmästarhuset, Rådhuset och Väderkvarnsgat. 28. 12/2 visade Linus Idyllien 2. kl. 16 och kl. 19. Två fulla Folkets Hus ledde till ytterligare en visning 13/2!

 

2011

Årsmötet 31/3 på Lilla Caféet. Föreningen bjöd på kaffe och inbjudna gäster var kommunens planarkitekt Tobias Jansson, som informerade om 'Nygammal utveckling av Askersund' och Kennet Berglund redogjorde för det s.k. Stadslivsmanifestet. 2011 var också året då filmen Idyllien (1) kom till. Ett samarbete med Lerbäcks Hembygdsförening genom främst Alf Fransson. Linus och Alf sammanställde filmen med en mix av gammalt och nytt material ur Lokalhistoriska arkivet och intervjuer med kända kommuninnevånare samt inslag om Bertil Boo, bandyn, hembygdsgården, Stjernsund m.m. För filmmusiken (fick särskilt beröm) svarade Bertil Lundqvist, Göran Fredriksson och Lars-Erik Lauenstein. Filmen har setts av runt 400 personer. Mera film! Linus visade filmen 'Askersundare i våra hjärtan' för omkr. 70 boende på Linden i ett samarrangemang med Väntjänsten. Födelsedagsaktiviteten 13/6 blev dittills ett av föreningens största enskilda arrangemang. En rundvandring på Askersundsverken med f.d. anställda som guider. Temat var: 'Pannor, fat och stolpar' el. 'Detta jobbade vi med på AVA' Kaffeservering, tipspromenad och ca. 200 besökare, som delades in i grupper och gick runt till olika stationer.

Obs! Se även Ove Danielssons blogg om Askersundsverken: här.


Bilder från rundvandringen. Klicka på bilderna för att få dem större.2010

Årsmötet hölls på Lilla Caféet 25/3. Alf Cederlind berättade om sitt digra arbete med att dokumentera några intressanta hus runt om i stan. Resultatet låter han tryckas upp i form av häften, som föreningen skall få sälja vid tillfällen. 1:a häftet var klart, nämligen 'Borgmästarhuset', där lämpligt nog årsmötet timade. Alf har framledes ytterligare alster färdiga och dessa går att köpa via vår förening. Kontakta någon i styrelsen (se flik). Mötet avslutades med ett vackert bildspel, som Linus sammanställt. 'Askersund i vinterskrud'. Föreningen firade 25-årsjubiléum 14/6. Trots avskräckande väder samlades 50-talet medlemmar för en 'lätt stadsvandring'! Man besökte några 'kända gårdar' där ägaren tillsammans med Askersundskännaren Bengt Willén, berättade historien om sina resp. hus. Rolf Dalhielm på Garvaregården, Bo Adolfsson vid 'Möllerska huset' (Tutingen) och Anders Carlsson (ordf. i BGA) 'stand in' för Katarina Olsén på Borgmästarhuset, redovisade. Katarina var fullt upptagen med korvgrillningen, som avrundade arrangemanget. Dryck till korven var chokladdrycken Pucko!!!! Deltagarna lät sig väl smaka. I november (9:e) hölls den första i en tänkt rad av s.k. 'lokalhistoriska träffar'. Det skall bli berättaraftnar där de närvarande hjälps åt att minnas händelser, anekdoter och ev. skrönor, om färgstarka Askersundsprofiler från förr. Tillsammans skall vi försöka återskapa bilden av dessa, hur de framtonade, vad de ev. åstadkom och de främst stod för. 1:a kvällen var rubriken 'Udda fåglar/krumelurer/levnadskonstnärer'. Moderatorer var Ove Danielsson, Gunnar Friman, Bertil 'Garvis' Gustavsson och Bengt Willén. Linus visade bilder, som gjorde det lättare att minnas. Kommande träffar i serien skall handla om: 'Lärare och annat skolfolk', 'Köpmän, handlare och fabrikörer', 'Konstnärer författare och andra kulturpersoner' samt 'Idrottsfolk, kvinnor och män'.

Bilder från stadsvandringen. Klicka på bilderna för att få dem större.


För åren 1985 – t.o.m. 2009 kommer verksamhetsberättelserna att redovisas i takt med att materialet återfinns i arkiverade pärmar.

Bildpromenad
Torsdagen den 11 juni 2009 anordnade föreningen en bildpromenad genom Askersunds gator. Sommarkvällen var ljuvlig och deltagarna utrustades med detaljbilder samt karta. Sedan var det bara att försöka hitta och pricka in de fotograferade detaljerna.
Då promenaden var avklarad bjöd föreningen på kaffe. I samband med det drogs en vinnare bland deltagarna och vinsten var en inramad bild av den gamla brandstationen i Askersund.


Bilder från bildpromenaden. Klicka på bilderna för att få dem större.2005

Årsmötet hölls på Lilla Caféet 15/6-05. Kyrkoherde Peter Wingren berättade om Gamla Kyrkogården och Sofia Magdalena, kyrkan som byggdes efter branden 1776. Denna står nu inför en omfattande renovering, enl. en 'vårdplan', som stiftsantikvarien upprättat. Arbetsgruppen för kaféinventeringar (Anders, Kickis, Margot o. Vera) har träffats vid flera tillfällen.

20-årsjubileum firades 17/9 av 30-tal deltagare. Det bjöds på bildvisning av gammalt och nytt material + ett föredrag av Mia Lundgren, om hennes hus i hamnen.   
Medlemsantal var i år 96 st.

 


2004

Årsmötet hölls 10/6-04 på Lilla Caféet. Årsberättelsen saknas men av utdrag ur årsmötesprotokollet framgår att stadsarkitekt Kaj Hellner, redovisade visionerna för Askersunds stad om bevarandet av 'småstadsmiljön'. Negativgänget visade bilder från en svunnen tid.     Årsavgiften var 40:-

 


2003

Årsmötet 11/6-03 flyttades, från planerat på Linden, till Lilla Caféet. Föreningen (BGA) har satt blommor på Joel Haugards grav. Bildarkivet har 'datoriserats'. Liksom 2002 medverkade Sverker Hallberg med ett kåseri (favorit i repris) och Linus visade en Askersundsfilm.    Medlemsantal: 90 st.

 


2002

Årsmötet 13/6-02 hölls på Lilla Caféet. Kyrkoherde Sverker Hallberg kåserade om sin ungdomstid i Askersund under rubriken 'Askersund i mitt hjärta'. Projektgruppen för kaféinventering, knegar på, men har blivit fördröjd i sitt arbete p.g.a. sjukdom. Stadsarkitekt Olof Schults har flyttat från stan. Han hedrades av BGA för sina insatser genom att erhålla 'hedersmedlemskap' i föreningen.
Antal medlemmar 2002 är 75 st.

 
 
Gamla Askersund tel. 070-510 45 17 Kontakta oss gärna på e-post: tivelius.bengt@gmail.com Webbdesign