Hem |   Om hemsidan  
Syfte och målsättning

Föreningen Gamla Askersund har som syfte och målsättning att väcka intresse för och på olika sätt verka för att Askersunds kulturarv – historia, miljö och traditioner – förs vidare till kommande generationer.

Föreningen skall arbeta för att bevara kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Askersund. Inte bara enskilda byggnader, utan hela miljöer, där gator, gårdar, torg, parker och andra grönområden ingår som viktiga delar.

Att i skrift och bild tillgängliggöra och sprida minnen från gångna skeden i stadens liv är också en uppgift för föreningen.

Det är vidare föreningens avsikt att arrangera olika aktiviteter med lokalhistorisk inriktning. Utöver bildvisningar med material från en svunnen tid, även exempelvis föredrag, stadspromenader och samtal/diskussioner kring ämnen som avser att göra stadens förflutna mera levande.


 
Syfte och målsättning  
Verksamhet  
Aktiviteter  
Askersunds
historia
 
Stadgar  
Styrelsen  
Arkiv (protokoll mm.)  
Husskyltar  
Bildarkiv  
Kontakt  
Länkar  
     
     
Gamla Askersund, tel. 070-510 45 17 Kontakta oss gärna på e-post tivelius.bengt@gmail.com Webbdesign NIK